09.10.2014

CUANTUMUL TAXELOR PRIVITOARE LA SERVICIILE CIMITERIALE SE POATE CONSULTA LA AVIZIERELE DIN CIMITIR SI/SAU BISERICA


17.01.2014

CONTRIBUTII ANUALE CIMITIR


PENTRU ANUL ÎN CURS, 2014, VALOAREA CONTRIBUTIEI ANUALE PENTRU FIECARE LOC DE VECI ÎN PARTE POATE FI CONSULTATA LA AVIZIERELE DIN CIMITIR SI/SAU BISERICA (INCLUSIV PENTRU PERIOADELE RESTANTE).

***

SE POATE PLATI CONTRIBUTIA SI PENTRU ANII URMATORI !

PAROHIAANUNT

 

POTRIVIT REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A CIMITIRELOR PAROHIALE, TITULARII LOCURILOR DE VECI DIN ACEST CIMITIR CARE NU VOR SA RESPECTE OBLIGATIILE IMPUSE DE CATRE REGULAMENT, VOR FI ANUNTATI ATÂT PUBLIC, CÂT SI ÎN PRESA, SA SE PREZINTE DE URGENTA LA BIROUL PAROHIAL SPRE A-SI REZOLVA SITUATIA. CU TOATA ÎNGADUINTA NOASTRA VOM FI NEVOITI SA PROCEDAM ÎN CONSECINTA LA APLICAREA REGULAMENTULUI SUS MENTIONAT.

 


 

ÎN ATENTIA CONCESIONARILOR !

 

PENTRU ACHITAREA CONTRIBUTIEI ANUALE PE LOCURILE DE VECI ESTE NEAPARAT NECESAR SA SE PREZINTE ACTUL ORIGINAL ÎNSOTIT DE BULETINELE TITULARILOR SI ULTIMA CHITANTA .

ÎN LIPSA ACESTORA, NU PUTEM EFECTUA NICI O OPERATIUNE !

 


 

ATENTIONARE

 

PENTRU O CLARIFICARE A SITUATIEI LOCURILOR DE VECI DIN CIMITIRUL NOSTRU, RUGAM PE S U C C E S O R I I CONCESIONARILOR TITULARI CARE AU DECEDAT SA DESCHIDA SUCCESIUNEA CÂT MAI GRABNIC CU PUTINTA, DEOARECE ACTELE AI CAROR TITULARI NU MAI TRAIESC NU MAI POT FI UTILIZATE FARA CONSTATAREA EXISTENTEI SUCCESORILOR (articolele 35-38 din Regulamentul cimitirelor).

 


 

PENTRU A OBTINE

APROBAREA DE ÎNHUMARE A UNEI PERSOANE DECEDATE ,

SUNT NECESARE URMATOARELE :

 

ÎN PRIMUL RÂND, ESTE NEVOIE DE PREZENTA SI ACORDUL TUTUROR TITULARILOR ACTULUI DE CONCESIUNE.

 

DOAR TITULARII ÎN VIATA POT SOLICITA ÎNHUMAREA. ÎN ABSENTA ACESTORA NU POATE FI DATA APROBAREA DE ÎNMORMÂNTARE !

 

DE ACEEA, ÎN CAZUL ÎN CARE TITULARII AU DECEDAT, MOSTENITORII VOR DESCHIDE SUCCESIUNEA, ÎN MOD OBLIGATORIU, PENTRU A PUTEA FI TRECUTI ÎN NOUL ACT DE CONCESIUNE SI A AVEA DREPTURI DE TITULARI !

 

ACTE NECESARE LA ÎNMORMÂNTARE:

 

•  ACTUL DE CONCESIUNE (original)

•  BULETINELE TITULARILOR (original)

•  CHITANTELE CU CARE SA SE FACA DOVADA ACHITARII CONTRIBUTIILOR LA ZI. DACA NU SUNT ACHITATE, SE VOR ACHITA LA MOMENTUL CERERII APROBARII.

•  DE ASEMENEA SE VOR ACHITA SUMELE NECESARE SAPARII UNEI GROPI SAU EFECTUARII UNEI LUCRARI (AFISATE LA AVIZIER).

•  ADEVERINTA DE ÎNHUMARE (original)


 


 

PENTRU A EVITA NEÎNTELEGERILE DIN TRECUT CARE AU DUS LA ÎNSTRAINAREA UNOR LOCURI DE VECI, RUGAM PE CONCESIONARII CARE AU LOCURI DE VECI ÎN CIMITIRUL PAROHIAL “SF. NICOLAE-DUDESTI CIOPLEA” SA FACA TOT POSIBILUL SA INSCRIPTIONEZE PE MONUMENTELE CE MARCHEAZA LOCURILE CE LI S-AU CONCESIONAT NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI, NUMARUL ACTULUI DE CONCESIUNE, FIGURA SI LOCUL ÎNSCRISE ÎN ACT.

ÎN CAZ CONTRAR NU NE ASUMAM RASPUNDEREA PENTRU LOCURILE CARE SE VOR DOVEDI A FI “ALE NIMANUI” SI CARE, CA URMARE, VOR FI RECONCESIONATE.

 


 

ÎN ATENTIA CONCESIONARILOR

 

ÎNAINTE DE A DEPUNE UN MEMORIU PRIN CARE REVENDICATI POSIBILE DREPTURI DE CONCESIONAR SAU ALTE DREPTURI ÎN CIMITIRUL PAROHIAL, VA RUGAM SA VA ASIGURA?I CA SOLICITAREA DVS. ESTE FONDATA (SUSTENABILA CU DOCUMENTE).

ÎN CAZ CONTRAR, SE ACHITA O SUMA CE POATE FI CONSULTATA LA AVIZIERELE DIN CIMITIR SI/SAU BISERICA

 * * *

ATRAGEM ATENTIA CELOR CARE SAPA GROPI SA NU LASE PAMÂNTUL LA VOIA ÎNTÂMPLARII, CI SA-L DEPOZITEZE LA POARTA. ÎN CAZ CONTRAR, VOM APLICA AMENZI CE VOR REPREZENTA ECHIVALENTUL PLATII TRANSPORTULUI ACESTUI PAMÂNT, PUTÂNDU-SE AJUNGE PÂNA LA RETRAGEREA CONCESIUNII.

TOT ASTFEL, RUGAM SA NU SE FACA NICI O LUCRARE (CRIPTE CIMENTATE, BORDURI, GARDULETE) FARA APROBAREA ADMINISTRATIEI, MASURILE FIIND ACELEASI, ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL


 


 

!!! ATENTIONARE !!!

 

PENTRU OPERATIUNILE CARE IMPLICA MODIFICARI ALE ACTELOR DE CONCESIUNE ( SUCCESIUNI, LUARI ÎN CONCESIUNE, CERERI PT. CONSTRUCTII FUNERARE ) ESTE NEVOIE DE PREZENTA TUTUROR CELOR CARE FIGUREAZA ÎN ACTUL ORIGINAL DE CONCESIUNE. ÎN SITUATIA ÎN CARE TITULARII SUNT MORTI, SE VA FACE OBLIGATORIU SUCCESIUNEA LA NOTAR. ÎN CAZ CONTRAR NU SE POATE DA NICI O APROBARE.

TITULARII ÎN VIATA VOR TREBUI SA SEMNEZE CERERILE PERSONAL. DE ASEMENEA, VOR SEMNA DE PRIMIREA ACTELOR NOI DE CONCESIUNE, IAR DACA NU POT FI DE FATA, VOR PUTEA DESEMNA ALTE PERSOANE, PENTRU A SEMNA ÎN LOCUL LOR, DOAR CU PROCURA NOTARIALA.

PENTRU TOATE OPERATIUNILE, VA TREBUI SA AVETI CU DVS. ORIGINALELE SI COPIILE TUTUROR DOCUMENTELOR NECESARE UNUI ASTFEL DE DOSAR (ACT CONCESIUNE, CERTIFICATE MOSTENITOR, PROCURI NOTARIALE, BULETINE IDENTITATE ETC.)


 


 

ÎN ATENTIA CELOR CARE DORESC SA DESCHIDA SUCCESIUNI LA NOTARIAT

 

PENTRU DESCHIDEREA UNEI SUCCESIUNI LA NOTAR ESTE NECESARA ELIBERAREA UNEI ADEVERINTE DE VALOARE A LOCULUI DE VECI DE CATRE BIROUL PAROHIAL. ACEASTA ARE VALABILITATE DOAR 30 DE ZILE !

CONRAVALOAREA PENTRU ELIBERAREA A UNUI ASTFEL DE DOCUMENT POATE FI CONSULTATA LA AVIZIERELE DIN CIMITIR SI/SAU BISERICA.

 

ADMINISTRATIA

 SUCCESIUNI

DUPA MOARTEA TITULARILOR DIN ACTUL DE CONCESIUNE, MOSTENITORII SUNT OBLIGATI SA DESCHIDA SUCCESIUNEA, ÎN TERMEN DE SASE (6) LUNI. ÎN SITUATIA ÎN CARE SE CONSTATA CA NU EXISTA MOSTENITORI, LOCUL VA FI RECONCESIONAT DE BISERICA ALTOR CREDINCIOSI, ÎN ORDINEA CERERILOR. DACA MOSTENITORII REFUZA SA DESCHIDA SUCCESIUNEA ÎN TERMENUL LEGAL, PAROHIA ÎSI ASUMA DREPTUL, CONFORM LEGII , DE A CONSIDERA CA NU MAI EXISTA MOSTENITORI SI, CA ATARE, LOCUL VA FI RECONCESIONAT.

 

PENTRU ELIBERAREA ACTULUI NOU ESTE NEVOIE DE PREZENTA TUTUROR MOSTENITORILOR DIN ACTUL DE SUCCESIUNE . DACA VREUNUL DIN MOSTENITORII DE DREPT NU POATE FI DE FATA, VA PUTEA FI REPREZENTAT DE ALTCINEVA CU PROCURA NOTARIALA. ESTE NEVOIE DE URMATOARELE ACTE:

 

•  ACTUL DE CONCESIUNE ORIGINAL , ÎNSOTIT DE ULTIMA CHITANTA.

•  CERTIFICATUL DE MOSTENITOR DE LA NOTARIAT (ORIGINAL + COPIE).

•  CERERE DE TRANSMITERE A LOCULUI (SE VA CERE FORMULAR TIP DE LA BIROU).

•  o SUMA DE PLATA CE POATE FI CONSULTATA LA AVIZIERELE DIN CIMITIR SI/SAU BISERICA.

 


 

OBTINEREA APROBARII DE RIDICARE A UNEI CONSTRUCTII FUNERARE

 

PENTRU RIDICAREA UNEI CONSTRUCTII FUNERARE (CAVOU CU CRIPTE, BORDURA, POSTAMENTE DE CRUCI) ESTE NECESARA COMPLETAREA UNEI CERERI DE CATRE TOTI TITULARII DIN ACTUL DE CONCESIUNE. PENTRU ACEASTA SE VOR PREZENTA LA BIROUL PAROHIAL CU ACTUL ORIGINAL DE CONCESIUNE SI CU ULTIMA CHITANTA.

ÎN SITUATIA ÎN CARE TITULARII SUNT DECEDATI , SE VA DESCHIDE OBLIGATORIU SUCCESIUNEA SI NUMAI DUPA SCHIMBAREA ACTULUI DE CONCESIUNE PE NUMELE MOSTENITORILOR POATE FI SOLICITATA RIDICAREA CONSTRUCTIEI DORITE.

 

DEVIZELE CE VOR TREBUI ACHITATE PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIEI SUNT AFISATE LA AVIZIER.

 

ADMINISTRATIA

 


FISIER: ANUNTURI CIMITIR

 

PAROHIA SF. NICOLAE, DUDEŞTI CIOPLEA I, IBAN: RO58RNCB0075035221130001